Sistemul Informatic Integrat pentru Monitorizare si Control reprezinta un ansamblu de aplicatii software proiectate si dezvoltate pentru a gestiona din punct de vedere cantitativ si calitativ procesele si activitatile. Sistemul a fost conceput intr-o arhitectura deschisa, astfel incat sa permita dezvoltari si implementari de noi capabilitati si actiuni in functie de solicitarile si provocarile proceselor industriale gestionate. Deasemenea suita de aplicatii este de tip client – server, functionand atat intr-o retea locala de tip intranet cat si prin internet.

Aplicatia client reprezinta interfata cu utilizatorul si permite acestuia sa gestioneze intr-un mod intuitiv toate procesele din cadrul activitatii. Aici se introduc date, se urmaresc diversi parametri si se genereaza rapoarte.

Aplicatia server reprezinta puntea de legatura cu calculatorul de proces si baza de date. Are o interfata cu utilizatorul si mijloceste comunicatia intre utilizatorul final si calculatorul de proces sau controlerul de proces. Practic tot ce introduce utilizatorul de la tastatura in aplicatia de tip client este preluat de aplicatia de tip server si transmis mai departe catre baza de date si/sau calculatorul industrial.

Intregul sistem este extrem de flexibil si configurabil direct din interfata. Utilizatorul poate introduce parametrii de retea aferenti topologiei existente, deasemenea poate seta direct functiunea conectorilor (I/O). Tot in interfata, utilizatorul isi poate defini taskuri si evenimente sau algoritmi de lucru pentru echipamentele gestionate. Poate introduce diversi timpi de pornire, oprire, stari de avarii si alti parametri.

Fiecare utilaj (pompa, mixer, suflanta, etc) poate fi pornit in mod manual sau in modul automat functie de un scenariu de lucru definit de tehnolog.

Pentru actionarea lor operatorul poate folosi aplicatia SCADA, cheile de pe tabloul electric, sau poate efectua un click pe ecranul LCD cu touchscreen, direct pe iconitele aferente fiecarui utilaj in parte.

In functie de starea lor echipamentele sunt reprezentate prin culorile:

  • Verde – indicand faptul ca sunt in functiune;
  • Rosu – indicand faptul ca sunt in avarie;
  • Neutru – indicand faptul ca sunt oprite.

Filozofia de control in baza careia functioneaza sistemul SCADA permite exploatarea instalatiei in unul din urmatoarele moduri:

1. Modul de functionare “Manual” in care diverse echipamente individuale care intra in componenta  proceselor de sistem vor putea fi exploatate in modul “manual” fara alta interventie decat cea de monitorizare a automatelor programabile si a sistemului SCADA.
Comenzile manuale nu sunt trecute prin automatele programabile si raman operationale chiar si in situatia avariei automatului programabil la care este racordat echipamentul respectiv. Pe timpul interventiei manuale restul instalatiei va continua sa lucreze in modul de comanda configurat (automat sau manual).

In vederea protejarii echipamentelor care pot fi deteriorate datorita neindeplinirii conditiilor minime de lucru in siguranta (de exemplu nivel minim atins pe aspiratia unei pompe, incalzirea excesiva a infasurarilor datorita unui regim anormal si declansarea releului termic) s-a prevazut ca aceste conditii sa desfaca automat comanda si sa nu fie trecute prin automatul programabil, doar inregistrate ca avarii.In cazul echipamentelor care nu au prevazut un tablou local, modul “Manual” este activ cand cheia din tabloul intermediar este in pozitia “Man” (de la Manual – spre stanga). In cazul echipamentelor care au prevazut un tablou local, modul “Manual” este activ cand cheia din tabloul intermediar este in pozitia “Loc” (Local – spre stanga) si cheia aferenta din tabloul local este in pozitia “Man” (Manual – spre stanga). Practic prin selectarea pozitiei “Loc” in tabloul intermediar, am delegat comanda catre tabloul local aferent.

2. Modul de functionare “Automat“ este supravegheat de sistemul SCADA. Astfel, fiecare automat programabil va comanda automat si autonom toate elementele componente ale instalatiei, in conformitate cu interblocarile de siguranta, starile si parametrii masurati, valorile prescrise sau presetate de functionare, limitele de alarma si secventele de comanda, generand semnale de iesire pentru comanda sau semnalizare corespunzatoare situatiei. Sistemul permite o siguranta ridicata in functionare deoarece in cazul unei avarii a automatului programabil detectata de program prin semnale “watchdog“, instalatia ramane operationala in modul stabil in care se afla inainte de avaria CP. In orice situatie, caderea va conduce la o comutare automata pe un mod de lucru care confera siguranta in exploatare. In acest mod de functionare utilizatorul poate interveni, dupa caz si daca are drepturi de acces, pentru a porni/opri echipamentul in mod “Manual” din SCADA. Practic va trece echipamentul respectiv pe manual din SCADA si calculatorul nu va tine cont de el in functionarea pe automat.

Filozofia de control a sistemului SCADA implementat, faciliteaza supravegherea pemanenta a intregului proces si o imagine obiectiva a starii echipamentelor in orice moment cat si deciziile corecte si rapide ale operatorului atat functional cat si din punct de vedere al intretinerii sistemului.