Societatea noastra realizeaza bransamente apa si canalizare in Municipiul Ramnicu Sarat si in localitatile limitrofe.

Pentru realizarea bransamentului de apa/canalizare va rugam sa ne contactati la numarele de telefon 0371.328.802, 0720.529054, sau la sediul societatii din Str. Toamnei nr. 2 bis, Mun. Ramnicu Sarat. Pentru solicitarea acordului Municipiului Ramnicu Sarat necesare efectuarii lucrarilor de bransament/racord a retele subterane de utilitati, se vor prezenta la Serviciu Urbanism a Municipiului Ramnicu Sarat urmatoarele documente:

  1. Cerere privind solicitarea acordului Municipiului Ramnicu Sarat.

Cererea va fi insotita de:

  1. Documentatia tehnica privind racordarea la utilitatea urbana subterana intocmita de proiectanti de specialitate;
  2. Aviz de principiu privind acceptarea solutiei de proiectare de catre Compania de Apa Buzau;
  3. Avize obtinute de catre Compania de Apa Buzau la ceilalti detinatori de retele subterane (gaze, telefoane, energie electrica);
  4. Contract de executie a lucrarii de bransament/racord cu societate specializata in domeniu agrementata in efectuarea lucrarilor;
  5. Pentru situatia in care bransamentul/acordul se executa prin spargerea invelisului asfaltic al strazii, se va prezenta dovada achitarii contravalorii refacerii asfaltului precum si avizarea de catre Administratia Domeniului Public al Municipiului Ramnicu Sarat.

Sursa detalii: http://www.primariermsarat.ro/documente/urbanism
Mai multe informatii la telefon +40238.561.946 Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, Serviciul Urbanism si pe pagina web a primariei www.primariermsarat.ro